Nieuwsagentschap
BIODIVERSITEIT

Grootschalige installaties met zonnepanelen kunnen een zegen zijn voor bedreigde insectenpopulaties en de biodiversiteit, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Zo kunnen ze ook de landbouw in de buurt een flinke duw in de rug geven.

PLASTIC

Amerikaanse onderzoek heeft kleine plastic deeltjes aangetroffen in 88 procent van de geteste stalen zeevruchten, varkens- en rundvlees, kip en vleesvervangers.

LANDBOUWTRANSITIE

Door de klimaatverandering krijgen traditionele wijnregio’s het steeds moeilijker: de droogte en de warmte resulteren in minder kwalitatieve wijnen. Volgens archeoloog en aspirant-sommelier Dimitri Van Limbergen, verbonden aan de Universiteit Gent, kunnen wijnboeren nog iets bijleren van de oude Romeinen, wiens wijnbouwsysteem even vindingrijk als veerkrachtig was.

BIODIVERSITEIT

Roofvogelsoorten zoals de zanghavik, de vechtarend of de bruine kiekendief zijn op het Afrikaanse continent bijna volledig verdwenen, stelt nieuw onderzoek in Nature. Wetenschappers zeggen dat hun verdwijning onbekende risico's voor de mens met zich meebrengt.

VOEDSELPRODUCTIE

De kans dat er momenteel genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) op uw bord belanden is uiterst klein, vanwege strenge Europese regels. De EU staat echter onder druk van de biotechsector om een voorstel goed te keuren om bepaalde ggo’s toe te laten, zonder label of bijkomende veiligheidstest. Volgens de Belgische agro-ecologen Anneleen Kenis en Barbara Van Dyck gebeurt dat onder valse voorwendsels.

VOEDSELZEKERHEID

Tomatenplanten produceren suberine in de wortels, een stof die hen in staat stelt om zelf water te rantsoeneren tijdens periodes van droogte. Onderzoekers willen nu nagaan of deze stof nog beter kan worden ingezet om planten bestand te maken tegen de droogte in sommige delen van de wereld.

KLIMAAT

De lucht in Europa is de afgelopen decennia opvallend droger geworden. Dat is zorgwekkend, want drogere lucht is slecht voor de landbouw en verhoogt de kans op bosbranden.

INSECTEN

De snelle teloorgang van insecten komt vooral op rekening van insectensoorten die lokaal het meeste voorkomen, blijkt uit onderzoek in Nature. Dat geeft hoop voor de meest zeldzame soorten.

VISSERIJ

Door de klimaatverandering nemen de visbestanden verder af. Dat betekent dat arme landen in de toekomst minder toegang zullen hebben tot een relatief goedkope bron van gezonde voeding vol essentiële nutriënten. Een hervorming van de visserij dringt zich op, schrijven biologen aan de Canadese universiteit van Dalhousie.

STIKSTOF

Stikstofvervuiling uit de landbouw moet niet alleen door boeren worden aangepakt, stelt een nieuw VN-rapport. Ook supermarkten en de consument kunnen een sleutelrol spelen, door verspilling en vleesconsumptie te verminderen.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo