Nieuwsagentschap
MILIEU/CANADA

Teerzanden zijn niet alleen controversieel omdat ze een veel hogere klimaatimpact hebben dan andere vormen van oliewinning. Ze blijken ook nefast voor de lokale bewoners overal ter wereld, vaak inheemse gemeenschappen.

MILIEU/GROOT-BRITTANNIË

Het Britse sprookjeshuwelijk van de eeuw heeft ook minder mooie kantjes: volgens de Britse krant de Telegraph zal als gevolg van de huwelijksviering zo'n 6.765 ton CO2 worden uitgestoten, meer dan duizend keer de jaaruitstoot van een gemiddeld Brits gezin.

BIODIVERSITEIT

Na vijf jaar voorbereiding wil de internationale gemeenschap dit jaar het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosystemen (Ipbes) lanceren, naar analogie met het klimaatpanel IPCC. De voorstanders vinden dat zelfs de beslissingen van de Wereldhandelsorganisatie door het Platform geanalyseerd moeten worden.

MILIEU

Mannelijk gedrag is de belangrijkste verantwoordelijke voor de uitstoot van broeikasgassen die de aarde opwarmen. Tot die conclusie komen twee Europese onderzoeken die onafhankelijk van elkaar uitgevoerd zijn.

MILIEU

De ernstige droogte die vorig jaar het Amazonegebied plaagde, pompt nu miljarden tonnen extra CO2 in de atmosfeer. De droogteramp, de tweede al in enkele jaren, dreigt volgens wetenschappers zelfs een kettingreactie te ontketenen.

MILIEU

Aardgas wordt doorgaans als de meest milieuvriendelijke van de fossiele brandstoffen gezien, maar uit een nieuwe analyse van het Amerikaanse milieuagentschap EPA blijkt dat het verschil met andere brandstoffen minder groot is dan gedacht.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo