Nieuwsagentschap
MOZAMBIQUE

De Mozambikaanse aluminiumindustrie, de grootste industrie in het land, beweert dat haar aluminium klimaatvriendelijk is dankzij schone energie. Zo zou het straatarme land onder de dreigende Europese CO2-grensbelasting uitkomen, maar de beweringen worden in twijfel getrokken

 

BERICHT UIT DRIE WERELDSTEDEN

In tegenstelling tot Europa heeft Argentinië open grenzen: bijna iedereen komt binnen, ongeacht nationaliteit of inkomen. Daar zijn de meeste Argentijnen bijzonder trots op, hoewel ze toegeven dat niet iedereen altijd meetelt in de samenleving. Desondanks blijft Buenos Aires een magneet voor migranten.

STEDEN

“Steden zijn bepalend voor onze toekomst”, schrijft Ian Golding, professor Globalisering en Ontwikkeling aan de universiteit van Oxford. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden dus het reilen en zeilen in de stad zal uitmaken of we armoede kunnen overwinnen, de klimaatverandering kunnen beperken en pandemieën beheersen.

MILIEUBESCHERMING

De giraffen in Oost-Afrika zijn ernstiger bedreigd dan eerder werd gedacht. Onderzoekers roepen op tot een meer gerichte beschermingsstrategie, want de dieren paren te weinig. Een diepe kloof in het landschap houdt hen van elkaar gescheiden.

WATER

Hoe kunnen we, in het licht van toenemende droogte, overstromingen en de snelle bevolkingsgroei de toegang tot voldoende zuiver water garanderen? Want ook vanuit de landbouw, de industrie en de energiesector is de vraag naar water groeiend. Professor Hydrologie Jim Saiers en hoofddocent en onderzoekswetenschapper Water en Milieuchemie Shimi Anisfeld van de Yale School of the Environment denken na over de toekomst van ons water en geven oplossingen op korte en lange termijn.

BERICHT UIT DRIE WERELDSTEDEN

De economische crisis dwingt de Argentijnse regering de afbouw van populaire energiesubsidies die twintig jaar geleden werden ingevoerd. Nu in Argentinië de winter nadert, zetten de inwoners van Buenos Aires zich schrap voor een factuur die in sommige gevallen maar liefst 136 procent hoger kan uitvallen.

SOMALIË

Sinds het begin van dit jaar hebben meer dan een miljoen mensen hun huis moeten verlaten in Somalië door geweld of de aanhoudende droogte. Binnen Somalië zijn nu al in totaal 3,8 miljoen mensen op de vlucht, in één van de meest complexe humanitaire crises ter wereld.

BERICHT UIT DRIE WERELDSTEDEN

In Cambodja is het ecosysteem gebaseerd op een broos evenwicht tussen regenperiodes en droge seizoenen. De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor de toekomst, maar vaak ontbreekt het aan geld en technologie om bijvoorbeeld een watertekort op te vangen met irrigatiesystemen. Langetermijnoplossingen bestaan, maar zijn moeilijk door te voeren bij een arme bevolking die van dag tot dag leeft. 

BERICHT UIT DRIE WERELDSTEDEN

De voorbije zomer omschreven media de Argentijnse hoofdstad als een “dependance van de hel”. Door het massale gebruik van de airco kwamen honderdduizenden gezinnen zonder stroom - en dus verkoeling - te zitten. Ondanks de warmterecords blijkt de klimaatverandering geen prioriteit voor de inwoners van Buenos Aires - de levensduurte baart hen veel meer zorgen.

KINDER- EN MOEDERSTERFTE

Sinds 2015 is er geen verbetering te merken in de strijd tegen kinder- en moedersterfte wereldwijd, waarschuwen de Verenigde Naties. Door een gebrek aan investeringen sterven jaarlijks 4,5 miljoen moeders en baby’s door vermijdbare complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo