Nieuwsagentschap
MILIEU/ONTWIKKELING

Egypte, Peru, Albanië, Nepal, Syrië, Thailand, Vietnam en Mongolië gaan een betere toekomst tegemoet dan veel andere arme landen. Ze stellen de zorg voor het milieu centraal in hun plannen om de armoede te bestrijden, en dat levert de beste resultaten op, zeggen de VN.

EL SALVADOR/ECONOMIE

Nieuwjaar is geen reden tot feestvieren voor de meeste Salvadoraanse boeren. Maïsproducenten en veetelers zijn bang helemaal uit de markt te worden geconcurreerd als het vrijhandelsverdrag tussen de VS en hun land in maart in werking treedt.

INDIA

Een programma dat arme plattelandsbewoners in India een gegarandeerd inkomen verschaft, ondermijnt eeuwenoude machtsverhoudingen. Vooral vrouwen zijn de dupe van de conflicten die daaruit voortvloeien.

ONTWIKKELING/MAURITIUS

Millenniumdoelen ? De meeste bewoners van het eiland Mauritius komen uit de lucht gevallen als het gaat over het initiatief van de Verenigde Naties om de armoede tegen 2015 te halveren. Wie er al over heeft gehoord, ziet het initiatief als iets voor de arme landen in Afrika. Ten onrechte.

ONTWIKKELING

Arme mensen hebben weinig aan de miljarden die de Wereldbank investeert om hun lot te verbeteren. Een intern controleorgaan van de instelling bevestigt wat activisten al langer zeggen: de Bank focust zo sterk op economische groei dat ze armoedebestrijding uit het oog verliest. De projecten waarin de instelling de voorbije vijf jaar investeerde, deden werkloosheid en armoede op de meeste plaatsen stagneren of zelfs verergeren.

MILIEU/AFRIKA

Alternatieven voor fossiele energiebronnen kwamen op de recente klimaatconferentie in de Keniase hoofdstad Nairobi slechts in de marge ter sprake. Gastland Kenia laat nochtans al 25 jaar zien dat een alternatieve energiebron als aardwarmte voor ontwikkelingslanden niet alleen ecologisch, maar ook economisch steek houdt.

ONTWIKKELING

De Millenniumdoelen van de Verenigde Naties liggen ver achter op schema. Ondanks talloze beloften, namen regeringen de afgelopen jaren weinig actie om de doelen van de Verenigde Naties te halen.

AFGHANISTAN

De pogingen om de opiumproductie in Afghanistan te bestrijden gaan vooral ten koste van de armste boeren en verhogen de corruptie bij ambtenaren en politie. Het voorlopige resultaat van de "war on drugs" in Afghanistan is dat de sector nu wordt gecontroleerd door enkele machtige drugsbaronnen met politieke connecties. Dat stelt de Wereldbank in een rapport dat dinsdag werd gepubliceerd.

KENIA/WSF

Bewoners van de sloppenwijk Kibera in Kenia verwachten weinig heil van het Wereld Sociaal Forum (WSF), dat over twee maanden begint in de hoofdstad Nairobi. Maatschappelijke organisaties gebruiken de problemen van de armen om zichzelf te verrijken, vindt Salim Mohammed van jongerenorganisatie Carolina for Kibera.

AFRIKA

Afrika zal nooit uit de armoede losraken als "stille epidemieën" zoals kinder- en moedersterfte niet aangepakt worden. Enkele van de grootste gezondheidsproblemen in Afrika verslechteren nog, ondanks pogingen om ze aan te pakken, blijkt uit het regionaal Gezondheidsrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo