Nieuwsagentschap

Cariben

CUBA

De nieuwe politieke generatie die Cuba overneemt op 19 april, als president Raúl Castro aftreedt, erft ook de gespannen verhoudingen met de VS. Van de recente dooi is na een jaar onder de Amerikaanse president Donald Trump niet veel meer te merken.

AIDS

Cuba is van plan zijn strijd tegen aids helemaal zelf te financieren. De internationale steun mag daarom vanaf dit jaar geleidelijk verminderen, een unicum voor Latijns-Amerika.

OBESITAS

Overgewicht en obesitas hebben een alarmerend niveau bereikt in Latijns-Amerika. De VN-voedselorganisatie vraagt dringend actie.

LATIJNS-AMERIKA

Meer dan twintig Latijns-Amerikaanse en de Caraïbische landen hebben een verdrag getekend om milieu- en landactivisten beter te beschermen. Het verdrag, LAC P10 genoemd, moet een einde maken aan het aanhoudende geweld tegen milieubeschermers in de regio.

VROUWENDAG

Vrouwen en meisjes in het Zuiden hebben het zwaarst te lijden onder de klimaatverandering. Als we deze vrouwen versterken en gelijke rechten geven, zal dat uiteindelijk leiden tot een leefbare toekomst voor iedereen, zeggen genderexpert Victor Tsang en communicatieverantwoordelijke Shari Nijman van VN Milieu.

RECHT

Het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens erkent het recht op een gezond milieu voor het eerst formeel als “fundamenteel recht voor het menselijk bestaan”. Milieuorganisaties spreken van een historisch precedent.

RUSLAND

De economische en handelsrelaties tussen Cuba en Rusland worden steeds beter. Rusland ziet Cuba als een springplank naar de Latijns-Amerikaanse markt.

LANDDEGRADATIE

De wereld wil steeds meer vlees en soja uit Latijns-Amerika. Dat put de grond zienderogen uit en moet stoppen, zeggen de landen daar nu.

CUBA

De Cubaanse regering start het nieuwe jaar met stevige steun van de EU. Europa is nu zelfs een belangrijker partner geworden voor Cuba dan Venezuela.

KLIMAATVERANDERING

Een kwart van het natuurlijke werelderfgoed is sterk bedreigd. De laatste drie jaar is het aantal bedreigde sites fors gestegen. Latijns-Amerika baart het meest zorgen.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo