Nieuwsagentschap

Meer nieuws

AI

Een beeld van een zwarte arts die een wit kind inent: het is nauwelijks te genereren met artificiële intelligentie. AI-bots nemen bestaande stereotypen gewoon over, stelt een experiment van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in The Lancet.

PFAS

Bij alle geteste Europese commissarissen zijn PFAS gevonden in het bloed. Bij vijf politici blijken zelfs de grenswaarden overschreden. 

TECHNOLOGIE

Mensen die sceptisch staan tegenover de menselijke rol in de klimaatverandering, blijken hun mening bij te stellen na een gesprek met een AI-chatbot.

GEZONDHEID

Volgens nieuw onderzoek uit China, verschenen in het gerenommeerde vakblad The Lancet, kan theedrinken het verouderingsproces tegengaan en hebben theedrinkers mogelijk minder kans op ouderdomsziektes.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De kloof tussen de middelen om humanitaire noden te lenigen en de groeiende behoefte wordt steeds groter, waarschuwen de Verenigde Naties. “De noden exploderen, terwijl de internationale solidariteit afneemt.”

MIGRATIE

Sinds het begin van het jaar zijn al bijna honderd mensen overleden of vermist geraakt op migratieroutes in de Middellandse Zee, meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) trekt aan de alarmbel.

ISRAEL-PALESTINA

Spanje zal, net als België, de financiering voor het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen niet stopzetten. Dat heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken op maandag duidelijk gemaakt.

BOSSEN

Bossen met veel diversiteit in soorten blijken het best bestand tegen stormen en ander extreem weer. Dat toont Frans onderzoek in Europese wouden aan.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo