Nieuwsagentschap
KLIMAAT

Minder vlees eten, minder vliegen, zonder auto leven en minder kinderen krijgen. Die vier keuzes hebben veruit de grootste impact op je klimaatafdruk, stelt Zweeds onderzoek.

Als de klimaatimpact van verschillende soorten voedsel doorberekend wordt in de prijs, wordt niet alleen een miljard ton CO2 uitgespaard, maar scheelt dat wereldwijd ook een half miljoen overlijdens per jaar. Dat blijkt uit een grootschalig Brits-Amerikaans onderzoek.

KLIMAATOP MARRAKESH

Latijns-Amerika eist op de klimaattop in Marrakesh duidelijkheid over de financiering van het Akkoord van Parijs. De regio is aantrekkelijk voor investeerders, maar zonder hulp komt ze er niet.

 

CANADA/VS

Meer dan vijftig indianenstammen uit Canada en de VS hebben een historisch verdrag gesloten. Daarin nemen ze zich voor samen te strijden tegen de vervuilende olieprojecten en de aanleg van nieuwe pijpleidingen op hun land. 

KLIMAAT

Alle federale agentschappen in de VS moeten voortaan bij hun beslissingen rekening houden met de impact op het klimaat. Dat heeft de regering-Obama beslist.

ENERGIE

De klimaatovereenkomst die eind vorig jaar is aangenomen in Parijs, stelt hernieuwbare energie wereldwijd centraal. Investeringen in de sector zullen volgens deskundigen blijven groeien, ondanks de dalende olieprijzen.

KLIMAAT

De Noorse start-up Desert Control heeft een methode ontwikkeld om woestijngrond vruchtbaar te maken met klei. Met de techniek won het bedrijf afgelopen weekend de Europese competitie voor start-ups in milieutechnologie.

KLIMAAT

Voor Afrikaanse landen zal het moeilijk worden hun stem te laten horen tijdens de cruciale klimaatconferentie (COP21) in december 2015 in Parijs. Zij dreigen overstemd te worden door de veel grotere delegaties en expertise uit rijke landen.

KLIMAAT

Vier op de vijf Europeanen vindt dat actie tegen de klimaatverandering de economie stimuleert en banen oplevert. Opvallend is dat ook in de landen die sterk getroffen zijn door de economische crisis, een meerderheid van de respondenten zich uitspreekt voor klimaatactie.

MILIEU/CANADA

Inheemse stammen in de Verenigde Staten verzetten zich steeds nadrukkelijker tegen de beruchte oliepijpleiding Keystone XL en de ontginning van de teerzanden in buurland Canada. Via burgerlijke ongehoorzaamheid en blokkades proberen ze transporten te vertragen.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo