Nieuwsagentschap
VROUWENRECHTEN

Sinds het Hooggerechtshof in de VS het recht op abortus nietig verklaarde, hebben miljoenen vrouwen het steeds moeilijker om aan voorbehoedsmiddelen te geraken, zeggen vrouwenrechtenactivisten. Vanuit conservatieve hoek worden steeds meer barrières opgeworpen.

BERICHT UIT DRIE WERELDSTEDEN

Vier Egyptische vrienden – een boer, timmerman, café-uitbater en een oude man – zitten in een straatcafé in een dorp in de Nijldelta, ten noorden van Cairo. De sfeer is uitgelaten, het is de avond voor het Offerfeest. Ik ken ze, elk jaar bezoek ik het dorp tijdens het feest. Het gesprek springt van de hak op de tak: over de prijs van vee en vlees – véél duurder dan vorig jaar – naar lokaal drugsgebruik, vissen in de irrigatiekanaaltjes en de ongebruikelijk hoge waterstand. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Minister Caroline Gennez plaatst de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Oeganda onder verscherpt toezicht. De aanleiding is de verregaande antihomowet die het land onlangs goedkeurde, die voorziet in zware gevangenisstraffen voor leden van de lgbtq+-gemeenschap. Indien er daadwerkelijk sprake is van discriminatie kan (een deel van) de Belgische steun ingetrokken worden.

WATERCONFLICTEN

Een land kan niet zonder watervoorraden. Maar wat als een land dammen bouwt om aan de eigen behoefte te voldoen, en de buurlanden daarvoor de prijs betalen in de vorm van droogte, sociale onrust en conflicten? Milieuwetenschapper Sophie De Bruin schetst een toekomstbeeld van een wereld waarin steeds meer conflicten zullen ontstaan om water.

PESTICIDEN

België heeft een belangrijk Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de export verbiedt van pesticiden die in de EU al verboden zijn voor gebruik. Het verbod wordt toegejuicht door een coalitie van ngo's die zich inzetten voor de geleidelijke eliminatie van synthetische pesticiden.

STEDEN

“Steden zijn bepalend voor onze toekomst”, schrijft Ian Golding, professor Globalisering en Ontwikkeling aan de universiteit van Oxford. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden dus het reilen en zeilen in de stad zal uitmaken of we armoede kunnen overwinnen, de klimaatverandering kunnen beperken en pandemieën beheersen.

KINDEREN

Kinderen zijn de grootste dupe van de klimaatcrisis, maar tellen eigenlijk nauwelijks mee in de inspanningen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dat zeggen Unicef, Save The Children en Plan International in een gezamenlijk rapport. 

KLIMAATVERANDERING

In Bonn kwamen vertegenwoordigers van bijna 200 landen samen om ambitieuze doelen te bepalen in de strijd tegen de klimaatverandering, ter voorbereiding van de echte klimaattop in november dit jaar (COP28). De klimaatgesprekken werden pas op het nippertje gered, na bittere verdeeldheid tussen ontwikkelingslanden en welvarende landen.

WERELDBANK

De miljarden die nodig zijn voor de klimaatstrijd liggen eigenlijk voor het rapen. Ten minste als we willen kijken naar de subsidies die nu nog steeds in fossiele brandstoffen worden gepompt, maar ook in het in stand houden van landbouw- en visserijpraktijken zoals we die nu kennen. Dat zegt een nieuw rapport van de Wereldbank.

NETTO NULDOELSTELLINGEN

Landen en bedrijven verdringen elkaar om netto nuldoelstellingen vast te leggen in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar concrete strategieën om die ambities waar te maken ontbreken vaak.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo