Nieuwsagentschap
KLIMAATVERANDERING

In een wereldprimeur heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof het Klimaatakkoord van Parijs erkend als een mensenrechtenverdrag - een vonnis met aanzienlijke gevolgen voor het nationale én internationale recht.

ENERGIETRANSITIE

Een internationale handel in duurzaam geproduceerde waterstof is cruciaal om de energietransitie te doen slagen. Dat is de conclusie van een rapport door Irena, het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie.

ARMOEDE

In slechts drie maanden tijd zijn 71 miljoen mensen wereldwijd in de armoede verzeild geraakt. De door de oorlog opgepompte inflatie heeft een veel snellere impact op de globale armoedecijfers dan de covid-19-pandemie, zegt het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.
 

VOEDSELCRISIS

In 2021 leden tot 828 miljoen mensen honger, dat zijn er 150 miljoen meer dan voor het uitbreken van de covid-19-pandemie. In een toonaangevend jaarlijks rapport voorspelt de VN nu zelf dat hun duurzame ontwikkelingsdoelstelling om honger de wereld uit te helpen, een maat voor niets dreigt te zijn. 

ENERGIETRANSITIE

Finse ingenieurs hebben een nieuw type batterij ontwikkeld dat het potentieel van zand benut om energie op te slaan.

MILIEUVERVUILING

Wanneer pesticiden en zware metalen de bodem aantasten, verhoogt dat mogelijk het risico op hart- en vaatziekten voor de lokale bevolking. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC).

VROUWENRECHTEN

De president van Seirra Leone, Julius Maada Bio, heeft aangekondigd dat zijn regering een wetsvoorstel steunt dat abortus uit de criminaliteit moet halen in het land. Dat zei hij afgelopen week op een conferentie over seksuele gezondheid in de hoofdstad Freetown.

MILIEUBEHOUD

De moord op de Braziliaanse inheemse expert Bruno Pereira en de Britse journalist Dom Phillips zet het toenemende geweld in het Braziliaanse Amazonegebied in de schijnwerpers. Waarnemers beschuldigen de regering van president Bolsonaro ervan de criminaliteit aan te wakkeren.

VISSERIJ

Kleinschalige vissers in West- en Centraal-Afrika zagen hun inkomsten kelderen door de coronapandemie, terwijl ze voorheen al met grote uitdagingen geconfronteerd werden. De vissers hebben nood aan meer steun en beter beleid om hun toekomst te vrijwaren, stellen ontwikkelingsexperts Richard Nyiawung en Philip Loring.

KLIMAATWAARSCHUWINGEN

Een nieuw VN-financieringssysteem voor klimaatwaarnemingen en vroege waarschuwingen moet vooral kwetsbare landen ten goede komen. Als ze eerder gewaarschuwd worden, kunnen ze zich beter voorbereiden op klimaatextremen.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo