Nieuwsagentschap

Meer nieuws

KLIMAATVERANDERING

De temperatuur van de grote Arctische rivieren neemt toe. Daardoor versnellen ze de opwarming van de Noordpool.

LOCKDOWN

Tijdens de lockdown danste men op elk continent op het aanstekelijke ritme van Jerusalema. Daar zit meer achter dan een leuk deuntje, stelt Ananya Jahanara Kabir, professor Engelse Literatuur aan King's College in Londen. “De dance challenge schept op een simpele manier een band op een moment dat mensen daar erg naar snakken.”

PALESTIJNSE GEBIEDEN

België veroordeelt de recente vernieling van vier woningen in de bezette Palestijnse Gebieden. De gebouwen kwamen er met de hulp van Belgische financiering. Ons land vraagt Israël om een compensatie of een terugbetaling. 

VN IN CRISIS

De Verenigde Naties verkeren in financiële nood. Van de 193 lidstaten hebben dit jaar slechts 132 naties hun bijdrage betaald. Dat geeft de organisatie een tekort van 5,1 miljard dollar om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

KLIMAATVERANDERING

Uit projecties over de stijging van het zeeniveau op langere termijn, blijkt dat Vlaanderen, met uitzondering van een deel van Limburg, onder het zeeniveau komt te liggen. Dit effect is pas zichtbaar binnen duizenden jaren, maar het in gang zetten van dit proces is wel voor de nabije toekomst. 

GEZONDHEID

Door de klimaatverandering zullen long-, huid- en maagkankers toenemen, zeggen wetenschappers verbonden aan de universiteit van San Francisco. Onder meer luchtvervuiling, UV-licht en verstoring van voedselsystemen dragen hieraan bij. Ook de druk op zorgsystemen neemt toe, wat weer nadelig is voor de vroege opsporing van kanker. 

ENERGIE

In het Australische Geelong plaatst Tesla binnenkort een van de grootste batterijen ter wereld, met een opslagcapaciteit van 300 megawatt. De batterij is bedoeld om het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren.

GEZONDHEID

Onderzoekers hebben ontdekt dat de gemiddelde lichaamstemperatuur bij een inheemse bevolkingsgroep in Bolivia elk jaar daalt. Ze vermoeden dat het gaat om een algemene verandering van de conditie van de mens.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo