Nieuwsagentschap
LIBANON

De ooit maagdelijke stranden rond de haven Ouzai, ten zuiden van Beiroet en dichtbij de internationale luchthaven Rafic Hariri in Libanon, zijn hopeloos vervuild met afval. De lokale vissers krijgen het er steeds moeilijker door de vervuiling.<br />

MILIEU

Leiders van de landen rond de Oostzee kwamen deze week bijeen om bindende afspraken te maken om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat was dringend nodig, want de Oostzee is de meest vervuilde plas ter wereld en het ecosysteem dreigt volledig ineen te klappen.

INDONESIË

Terwijl bankiers mokken over hun tegenvallende bonus en Europese consumenten treuren om uitstel van hun nieuwe dakkapel, hebben veel Indonesische kinderen andere zorgen. Door de crisis stoppen meer kinderen met school, worden meer kinderen mishandeld en komen meer kinderen in aanraking met justitie.

AFGHANISTAN

De VS hebben in de buurt van de Afghaanse hoofdstad Kaboel een peperdure elektriciteitscentrale gebouwd waar niemand echt om gevraagd had. Vergelijkbare flaters in Irak beletten de Amerikaanse ontwikkelingssamenwerking niet in Afghanistan even zwaar in de fout te gaan.

ETHIOPIË

Ethiopië bouwt een 240 meter hoge stuwdam op de Omorivier. Die moet het elektriciteitstekort in het land oplossen. De megadam bedreigt meer dan 200.000 mensen, zeggen tegenstanders.

EU/MILIEU

De dreigende ineenstorting van de visbestanden overal ter wereld heeft veel minder aandacht gehad dan de klimaatverandering of het verdwijnen van de oerbossen, maar het boek van de Zweedse Isabella Lövin kan daar wat aan veranderen.

MILIEU

Rijke landen zijn biopiraten die elders in de wereld voedsel, grondstoffen en goedkope arbeid roven. Ze plunderen rijkere ecosystemen, omdat ze hun eigen leefomgeving grotendeels vernield hebben, zeggen experts.

CUBA

Cuba, dat grote voorraden zeoliet heeft, wil het mineraal beter gaan vermarkten. Het gebruik van zeoliet in producten en technologieën draagt bij aan de bescherming van het milieu.

ECONOMIE

Na een golf van privatiseringen in de jaren tachtig en negentig beginnen overheden in heel Europa diensten zoals elektriciteits- en watermaatschappijen terug te kopen.

AFGHANISTAN

Afghanistan is een van de armste landen in de wereld, maar de officiële cijfers laten een relatief positief beeld zien. Volgens Fardin Sediqi van het ministerie van Economische Zaken is de armoede in de afgelopen twee jaar gedaald van 42 naar 36 procent.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo