Nieuwsagentschap
MILIEU/CANADA

Inheemse stammen in de Verenigde Staten verzetten zich steeds nadrukkelijker tegen de beruchte oliepijpleiding Keystone XL en de ontginning van de teerzanden in buurland Canada. Via burgerlijke ongehoorzaamheid en blokkades proberen ze transporten te vertragen.

ENERGIE

Twee derde van de Amerikanen is voorstander van de omstreden oliepijpleiding Keystone XL, die olie uit de Canadese teerzanden doorheen de VS moet transporteren.

KLIMAAT

Internationale vliegmaatschappijen zijn voor het eerst overeengekomen om vanaf 2020 hun uitstoot te verminderen. Ze willen dat doen via CO2-compensatie, maar leggen zichzelf geen uitstootplafond op.

POLITIEK/MILIEU/VS

Suzan Rice, getipt als volgende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft aanzienlijke belangen in de Canadese teerzanden en in de beruchte Keystone XL-pijpleiding. Als minister zou ze belangrijke beslissingen over die pijpleiding moeten nemen.

KLIMAAT

In de Noordelijke IJszee borrelen enorme bellen methaan naar de oppervlakte - een broeikasgas dat twintig maal krachtiger is dan CO2. Dat blijkt uit internationaal onderzoek in de regio.

MILIEU/CANADA

Teerzanden zijn niet alleen controversieel omdat ze een veel hogere klimaatimpact hebben dan andere vormen van oliewinning. Ze blijken ook nefast voor de lokale bewoners overal ter wereld, vaak inheemse gemeenschappen.

MILIEU/GROOT-BRITTANNIË

Het Britse sprookjeshuwelijk van de eeuw heeft ook minder mooie kantjes: volgens de Britse krant de Telegraph zal als gevolg van de huwelijksviering zo'n 6.765 ton CO2 worden uitgestoten, meer dan duizend keer de jaaruitstoot van een gemiddeld Brits gezin.

BIODIVERSITEIT

Na vijf jaar voorbereiding wil de internationale gemeenschap dit jaar het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosystemen (Ipbes) lanceren, naar analogie met het klimaatpanel IPCC. De voorstanders vinden dat zelfs de beslissingen van de Wereldhandelsorganisatie door het Platform geanalyseerd moeten worden.

MILIEU

Mannelijk gedrag is de belangrijkste verantwoordelijke voor de uitstoot van broeikasgassen die de aarde opwarmen. Tot die conclusie komen twee Europese onderzoeken die onafhankelijk van elkaar uitgevoerd zijn.

MILIEU

De ernstige droogte die vorig jaar het Amazonegebied plaagde, pompt nu miljarden tonnen extra CO2 in de atmosfeer. De droogteramp, de tweede al in enkele jaren, dreigt volgens wetenschappers zelfs een kettingreactie te ontketenen.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo