Nieuwsagentschap
KLIMAAT

De Noorse start-up Desert Control heeft een methode ontwikkeld om woestijngrond vruchtbaar te maken met klei. Met de techniek won het bedrijf afgelopen weekend de Europese competitie voor start-ups in milieutechnologie.

KLIMAAT

Voor Afrikaanse landen zal het moeilijk worden hun stem te laten horen tijdens de cruciale klimaatconferentie (COP21) in december 2015 in Parijs. Zij dreigen overstemd te worden door de veel grotere delegaties en expertise uit rijke landen.

KLIMAAT

Vier op de vijf Europeanen vindt dat actie tegen de klimaatverandering de economie stimuleert en banen oplevert. Opvallend is dat ook in de landen die sterk getroffen zijn door de economische crisis, een meerderheid van de respondenten zich uitspreekt voor klimaatactie.

MILIEU/CANADA

Inheemse stammen in de Verenigde Staten verzetten zich steeds nadrukkelijker tegen de beruchte oliepijpleiding Keystone XL en de ontginning van de teerzanden in buurland Canada. Via burgerlijke ongehoorzaamheid en blokkades proberen ze transporten te vertragen.

ENERGIE

Twee derde van de Amerikanen is voorstander van de omstreden oliepijpleiding Keystone XL, die olie uit de Canadese teerzanden doorheen de VS moet transporteren.

KLIMAAT

Internationale vliegmaatschappijen zijn voor het eerst overeengekomen om vanaf 2020 hun uitstoot te verminderen. Ze willen dat doen via CO2-compensatie, maar leggen zichzelf geen uitstootplafond op.

POLITIEK/MILIEU/VS

Suzan Rice, getipt als volgende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft aanzienlijke belangen in de Canadese teerzanden en in de beruchte Keystone XL-pijpleiding. Als minister zou ze belangrijke beslissingen over die pijpleiding moeten nemen.

KLIMAAT

In de Noordelijke IJszee borrelen enorme bellen methaan naar de oppervlakte - een broeikasgas dat twintig maal krachtiger is dan CO2. Dat blijkt uit internationaal onderzoek in de regio.

MILIEU/CANADA

Teerzanden zijn niet alleen controversieel omdat ze een veel hogere klimaatimpact hebben dan andere vormen van oliewinning. Ze blijken ook nefast voor de lokale bewoners overal ter wereld, vaak inheemse gemeenschappen.

MILIEU/GROOT-BRITTANNIË

Het Britse sprookjeshuwelijk van de eeuw heeft ook minder mooie kantjes: volgens de Britse krant de Telegraph zal als gevolg van de huwelijksviering zo'n 6.765 ton CO2 worden uitgestoten, meer dan duizend keer de jaaruitstoot van een gemiddeld Brits gezin.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo