Nieuwsagentschap
ECONOMIE/INDIA

De Indiase regering mikt de komende jaren op een economische groei van 9 tot 10 procent. Analisten achten die duizelingwekkende cijfers haalbaar, maar waarschuwen dat problemen als armoede, werkloosheid en de uitzichtloze situatie van honderden miljoenen boeren daarmee niet zomaar opgelost zullen raken.

ONTWIKKELING/NIGER

Wereldwijd verhongeren 852 miljoen mensen, terwijl een miljard mensen lijdt aan overgewicht. "Er is voedsel genoeg op aarde, maar veel mensen hebben onvoldoende geld om het te kopen", zegt Anuradha Mittal van het Oakland Institute, dat onderzoek deed naar de gevolgen van de vrije markt op voedselzekerheid.

POLITIEK

De Werelddag tegen de Armoede op 17 oktober markeert dit jaar het einde van het VN-decennium van de Strijd tegen de Armoede. De officiële doelstelling - het aantal mensen in extreme armoede halveren tussen 1990 en 2015 - lijkt te worden gehaald. De organisatie ATD Quart Monde pleit ervoor de cijfers aan de kant te schuiven en de armen zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten.

BELGIE

Migranten en hun nakomelingen in België zijn ontstellend arm. Meer dan 55 procent van de mensen van Marokkaanse origine in een steekproef uit 2001 moest rondkomen met minder dan 777 euro per maand, de Europese armoedegrens. Bij de Belgen met Turkse wortels was dat zelfs bijna 59 procent. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Koning Boudewijnstichting vandaag (16 oktober) bekend maakte.

ZUIDELIJK AFRIKA

Regeringen en donors in Zuidelijk Afrika beginnen in te zetten op sociale zekerheid als een manier om de armoede in te dammen. De regio doet fraaie groeicijfers optekenen, maar werkloosheid en armoede blijven een groot probleem.

WERELDVOEDSELDAG

Op wereldvoedseldag 16 oktober houden de Vlaamse ontwikkelings- en milieuorganisaties hun campagne “Landbouw2015” boven de doopvont. De slogan is dat een kleinschalige, duurzame familielandbouw volstaat om iedereen eten te geven zonder een aanslag te plegen op de aarde. Prof. Erik Tollens, Vlaams beleidsadviseur Gabriel Ysebaert, Thierry Kesteloot van Oxfam solidariteit en Gert Engelen van Vredeseilanden geven commentaar op die stelling.

MEDIA

De sociale-netwerksite MySpace.com organiseert "Rock for Darfur" en wil zo de aandacht vestigen op de humanitaire crisis in Sudan. De Verenigde Naties hebben dan weer enkele populaire videobloggers van YouTube kunnen strikken om hun recordpoging “opstaan tegen de armoede” te promoten.

LANDBOUW

Honger is zo'n complex probleem dat gentechnologie nooit dé oplossing kan <br />
zijn. Daarover waren zowel voor- als tegenstanders van gentech het gisteren <br />
(dinsdag) eens op de International Conference on Agriculture and Development <br />
(ICAD) in Wageningen. Voorstanders wezen op een unieke kans om de honger te <br />
bestrijden, sceptici vooral op de gevaren voor milieu of voedselveiligheid.

LATIJNS-AMERIKA

Het is geen geheim, niet elke cent van de miljoenenstroom aan ontwikkelingshulp komt terecht waar hij zou moeten terechtkomen. Dat geldt ook voor Latijns-Amerika, waar transparantie en controle op de uitgaven sinds een paar jaar hoog op de agenda staan. De aanpak verschilt van land tot land en is niet altijd even succesvol, zo blijkt uit voorbeelden uit Nicaragua, Bolivia en Guatemala.

ONTWIKKELING:

“Geef ze geen vissen om te eten, maar een vislijn om te vissen”. Het recept is <br />
zou oud als de straat: een verhoging van de exportcapaciteit als weg uit de <br />
armoede. In de praktijk blijken de stijgende handelsstromen aan de armste <br />
landen voorbij te gaan. De EU, met Duitsland op kop, verhoogt zijn budget <br />
“Hulp voor Handel” tegen 2010 tot twee miljard euro, om de exportmotor te doen <br />
aanslaan.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo