Nieuwsagentschap
ARGENTINIË

Argentijnen lusten als geen ander geroosterd rundvlees, maar toch daalt de rundvleesproductie er zienderogen. Andere Zuid-Amerikaanse landen profiteren daarvan.

INDIA

In de jaren negentig verging het de Indiase katoenboeren zo slecht dat honderden van hen zelfmoord pleegden. Vandaag is er weer hoop. In het zuiden van het land experimenteren katoenboeren met biologische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De kosten liggen lager, de opbrengst is hoger.

COLOMBIA

Wie profiteerde er uiteindelijk van de massale verdrijving van Colombiaanse boeren door rechtse milities in de jaren negentig? Linkse parlementsleden en sociale organisaties proberen een betere kijk te krijgen op de schimmige constructies die verhinderen dat miljoenen hectaren teruggegeven worden aan hun voormalige bezitters.

BURUNDI

In het noorden van Burundi voelen de mensen de consequenties van klimaatverandering heel direct. Boeren oogsten nog maar één keer per jaar, enkel bonen, en zowel drinkwater als brandhout wordt steeds duurder.<br />

BRAZILIË

Brazilië gaat in het offensief tegen maatregelen van de Europese Unie om de milieuvriendelijkheid van biobrandstoffen te bepalen. Europa wil geen ethanol of biodiesel meer invoeren waarvoor bossen, moerassen of beschermde gebieden moeten wijken. Dat bedreigt de exportkansen van Brazilië, de belangrijkste producent van ethanol uit suikerriet.

NIGER

De zware voedselcrisis die momenteel meer dan zeven miljoen Nigerezen treft, doet donorlanden niet in de zakken tasten. Het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP) had in april becijferd dat er 190 miljoen dollar aan hulp nodig was, maar stelde dat cijfer in juli bij tot 371 miljoen. Bij gebrek aan fondsen moet de hulpactie nu fors inkrimpen.<br />

ZIMBABWE

Mavis Muchena zit voor haar lemen hut. Ze is van middelbare leeftijd, maar ziet er veel ouder uit. Ze zou een voorbeeld moeten zijn van de 'nieuwe landbouw' in Zimbabwe, maar in werkelijkheid representeert ze de mislukking ervan.

LANDBOUW

De landbouwsector in rijke landen heeft in 2009 relatief meer subsidies ontvangen, zo blijkt uit een nieuw rapport van de OESO. Het grootste deel daarvan komt nog steeds bij de grootste bedrijven terecht.

VS

Zwarte boeren in het zuiden van de Verenigde Staten beschuldigen het ministerie van Landbouw (USDA) van racisme. De zaak krijgt opnieuw veel aandacht na het onterechte ontslag van een zwarte ambtenaar voor vermeende racistische uitspraken.

MEXICO

Mexico heeft in april de invoer van niet-inheemse soorten die een ecologische en economische bedreiging vormen, verboden. In de praktijk worden er echter nog steeds schildpadden, kikkers, padden en vele soorten vogels ingevoerd.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo