Nieuwsagentschap

16.03.2018 - BIODIVERSITEIT

Meer nieuws

BIODIVERSITEIT

Een experiment waarbij zeewater kunstmatig werd verzuurd met CO2 heeft aangetoond dat de groei van koraal sterk vertraagt als de uitstoot van dat broeikasgas blijft toenemen.

BIJEN

Het lijkt er steeds minder op dat er volgende week wordt gestemd over een Europees verbod op neonicotinoïden. Nochtans blijkt uit onderzoek van Europa zelf dat die pesticiden enorme schade aanrichten aan bijen en andere bestuivers.

GENDER

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties vergadert deze week over het instellen van een taakgroep die gendergelijkheid moet bevorderen. Uit een onderzoek bleek afgelopen maand dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het internationale klimaatpanel (IPCC).

MENSENRECHTEN

In een eerste rapport over de status van de artistieke vrijheid waarschuwt Freemuse voor de opkomst van een nieuwe cultuur die anderen het zwijgen oplegt. “De artistieke expressie wordt stopgezet in alle uithoeken van de wereld, ook in het traditioneel democratische Westen”.

SEKSUEEL MISBRUIK

Er moet meer aandacht komen voor mannelijke slachtoffers van seksueel geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zegt Zack Baddorf, onderzoeker van het All Survivors Project. Hij constateert dat veel misbruikte mannen uit schaamte geen hulp durven zoeken.

ARCHEOLOGIE

De geschiedenis en archeologie van Mongolië, vooral bekend dankzij het grootste landrijk in de wereldgeschiedenis onder Dzjengis Khan, zijn van wereldbelang. Maar ze zijn ook bedreigd, omdat de klimaatverandering en plunderingen grote schade toebrengen aan oude sites en kunstschatten schrijft Julia Kate Clark, onderzoeker aan Flinders University.

GENDERBELEID

Straks leeft een kwart van de Japanse gepensioneerde vrouwen in armoede. Vooral ongetrouwde en gescheiden vrouwen krijgen het hard te verduren.

FARC

De verkiezingsuitslag in Colombia is goed nieuws voor de uitvoering van het vredesakkoord. In de Senaat hebben de voorstanders van het akkoord een meerderheid. De komende weken worden beslissend.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo