Nieuwsagentschap
ONTWIKKELING/MAURITIUS

Millenniumdoelen ? De meeste bewoners van het eiland Mauritius komen uit de lucht gevallen als het gaat over het initiatief van de Verenigde Naties om de armoede tegen 2015 te halveren. Wie er al over heeft gehoord, ziet het initiatief als iets voor de arme landen in Afrika. Ten onrechte.

MILIEU

Bomen planten om de opwarming van de aarde tegen te gaan is niet overal een goed idee. In gematigde streken als het grootste deel van Europa en de VS, absorberen de donkere bossen veel warmte. Daardoor maken ze het probleem nog erger, zeggen onderzoekers uit de VS en Frankrijk.

AFRIKA/KORT

De Verenigde Naties en ngo's in West-Afrika hebben de donorlanden opgeroepen 232 miljoen euro te storten om hun humanitaire projecten in de zestien armste landen van de regio te kunnen verderzetten in 2007.

MILIEU/AFRIKA

Alternatieven voor fossiele energiebronnen kwamen op de recente klimaatconferentie in de Keniase hoofdstad Nairobi slechts in de marge ter sprake. Gastland Kenia laat nochtans al 25 jaar zien dat een alternatieve energiebron als aardwarmte voor ontwikkelingslanden niet alleen ecologisch, maar ook economisch steek houdt.

IVOORKUST

Water- en elektriciteitsgebruikers in het noorden van Ivoorkust krijgen binnenkort een forfaitaire rekening voor het jaar 2006 in de bus. Sinds de rebellen van de Forces Nouvelles vier jaar geleden aan de macht kwamen, hebben de meeste mensen geen rekeningen meer betaald. Het nieuwe bewind probeert haar onderdanen nu opnieuw wat betalingsdiscipline bij te brengen.

CHINA

China heeft snelle en opmerkelijke verbeteringen geboekt op vlak van watervoorziening en hygiëne. Dat blijkt uit een rapport van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. De watervervuiling en overmatig gebruik van watervoorraden blijven wel knelpunten.

ONTWIKKELING/CULTUUR

Of het nu gaat om film, mode, moderne kunst of stripverhalen, de Europese Ontwikkelingsdagen bieden een uitgelezen kans om Afrikaanse creativiteit te ontdekken in de hoofdstad van Europa. Terwijl de Afrikaminnende cultuurliefhebber in Brussel zijn hartje ophaalt, debatteren een honderdtal politici en staatshoofden uit Noord en Zuid over ontwikkelingssamenwerking.

BOLIVIA

In april 2000 haalde de Boliviaanse stad Cochabamba het wereldnieuws met een vierdaagse “wateroorlog” tegen de privatisering van de watervoorziening en de astronomische tariefstijgingen die daarmee gepaard gingen. Zes jaar leven de inwoners van Cochabamba nog altijd niet in de beste aller werelden. Het water bleef betaalbaar, maar het leidingnetwerk lekt en twee dagen op zeven staan de kranen droog.

UNDP-RAPPORT

De stelling dat de oorlogen van morgen zullen draaien om water klopt niet. Landen die het water van meren of rivieren met elkaar moeten delen, werken vaker samen dan dat ze elkaar in de haren vliegen. Dat stelt het VN-programma voor Ontwikkeling (UNDP) in zijn jaarlijkse Human Development Report.

UNDP-RAPPORT

Ieder mens heeft recht op 20 liter schoon water per dag, het equivalent van twee keer het toilet doorspoelen. Ook wanneer hij er niet kan voor betalen. Om dat nieuwe mensenrecht te verwezenlijken pleit het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP vandaag (9 november) voor een globaal actieplan naar het voorbeeld van de aidscampagne. De geschiedenis leert dat een eenmalige investering in waterinfrastructuur het aantal sterfgevallen duurzaam kan verminderen.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo