Nieuwsagentschap
ONTWIKKELING

Het aantal hongerlijders in ontwikkelingslanden is tegenover 1990 zo goed als ongewijzigd gebleven, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. In vergelijking met 1996 is hun aantal zelfs met 23 miljoen toegenomen. Omdat honger ook een oorzaak is van armoede, pleit de FAO voor een gerichte aanpak van het hongerprobleem.

AFRIKA

De economische groeicijfers van Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara variëren erg van land tot land, maar sociale indicatoren voor onderwijs en gezondheidszorg laten meestal een positieve trend zien. Heel wat Afrikaanse landen zijn goed op weg om de millenniumdoelstelling om de armoede te halveren tegen 2015 te halen. Dat zegt de Wereldbank in haar overzicht van Afrikaanse Ontwikkelingsindicatoren voor 2006.

HANDEL

Met het beeld van een Afrikaanse boer die stikt in een Europese ui roept de Vlaamse ngo-koepel 11.11.11. dit jaar op tot solidariteit met de boeren in Senegal. Die worden de armoede ingedreven door de invoer van goedkope uien uit Nederland, België en Frankrijk, zo luidt het. Sinds enkele jaren verweert Senegal zich met een seizoensgebonden importstop evenwel opperbest tegen de Europese concurrentie. Het uienverhaal was er een om bij te huilen, maar heeft een happy end.

RWANDA

België verhoogt zijn ontwikkelingshulp aan Rwanda van 25 miljoen euro tot 35 miljoen euro per jaar. Dat is het resultaat van de bilaterale gesprekken die de Belgische en Rwandese regering gisteren (24 oktober). De Vlaamse ontwikkelingskoepel 11.11.11 verwelkomt de bijkomende steun, maar vindt dat de Belgische regering voorlopig niet te ver moet gaan.

ECONOMIE/INDIA

De Indiase regering mikt de komende jaren op een economische groei van 9 tot 10 procent. Analisten achten die duizelingwekkende cijfers haalbaar, maar waarschuwen dat problemen als armoede, werkloosheid en de uitzichtloze situatie van honderden miljoenen boeren daarmee niet zomaar opgelost zullen raken.

ONTWIKKELING/NIGER

Wereldwijd verhongeren 852 miljoen mensen, terwijl een miljard mensen lijdt aan overgewicht. "Er is voedsel genoeg op aarde, maar veel mensen hebben onvoldoende geld om het te kopen", zegt Anuradha Mittal van het Oakland Institute, dat onderzoek deed naar de gevolgen van de vrije markt op voedselzekerheid.

BELGIE

Migranten en hun nakomelingen in België zijn ontstellend arm. Meer dan 55 procent van de mensen van Marokkaanse origine in een steekproef uit 2001 moest rondkomen met minder dan 777 euro per maand, de Europese armoedegrens. Bij de Belgen met Turkse wortels was dat zelfs bijna 59 procent. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Koning Boudewijnstichting vandaag (16 oktober) bekend maakte.

POLITIEK

De Werelddag tegen de Armoede op 17 oktober markeert dit jaar het einde van het VN-decennium van de Strijd tegen de Armoede. De officiële doelstelling - het aantal mensen in extreme armoede halveren tussen 1990 en 2015 - lijkt te worden gehaald. De organisatie ATD Quart Monde pleit ervoor de cijfers aan de kant te schuiven en de armen zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten.

ZUIDELIJK AFRIKA

Regeringen en donors in Zuidelijk Afrika beginnen in te zetten op sociale zekerheid als een manier om de armoede in te dammen. De regio doet fraaie groeicijfers optekenen, maar werkloosheid en armoede blijven een groot probleem.

WERELDVOEDSELDAG

Op wereldvoedseldag 16 oktober houden de Vlaamse ontwikkelings- en milieuorganisaties hun campagne “Landbouw2015” boven de doopvont. De slogan is dat een kleinschalige, duurzame familielandbouw volstaat om iedereen eten te geven zonder een aanslag te plegen op de aarde. Prof. Erik Tollens, Vlaams beleidsadviseur Gabriel Ysebaert, Thierry Kesteloot van Oxfam solidariteit en Gert Engelen van Vredeseilanden geven commentaar op die stelling.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo