Nieuwsagentschap
VROUWENRECHTEN

Tienermeisjes in het conservatieve Centraal-Amerika hebben vaak geen toegang tot seksuele voorlichting. Als ze zwanger raken, zijn ze verplicht het kind te houden, en als ze een miskraam krijgen, belanden ze in de gevangenis. “Ik wist niet eens wat een condoom was.”

HUISVESTING

Brazilië telt meer woningen dan nodig, en toch biedt dit geen soelaas voor de vele daklozen in het land. Huisvestingsbewegingen roepen op tot kraken en hopen dat de armste mensen in het centrum van steden terechtkunnen. Het beleid duwt hen daarentegen naar de rand van de stad.

INDIA

India is China dit jaar voorbijgestoken als dichtstbevolkte land ter wereld. Om de vruchten van die bevolkingsgroei te plukken, moet de Indiase regering niet alleen investeren in productie maar ook in haar mensen, schrijft onderzoekster Taira Bhargava.  

KLIMAAT

Niet alleen geweld, ook de klimaatverandering verdrijft boeren in Afghanistan van hun geboortegrond. Een Afghaanse journaliste tekent hun heimwee op: “Klimaatverandering is erger dan oorlog.”

ONTWIKKELING

Mensen met een beperking zijn te weinig vertegenwoordigd in de SDG’s. Ulrika Modéer, ondersecretaris-generaal van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en José Viera, directeur Belangenbehartiging van de International Disability Alliance, breken een lans voor hen.

MOZAMBIQUE

De Mozambikaanse aluminiumindustrie, de grootste industrie in het land, beweert dat haar aluminium klimaatvriendelijk is dankzij schone energie. Zo zou het straatarme land onder de dreigende Europese CO2-grensbelasting uitkomen, maar de beweringen worden in twijfel getrokken

 

BERICHT UIT DRIE WERELDSTEDEN

In tegenstelling tot Europa heeft Argentinië open grenzen: bijna iedereen komt binnen, ongeacht nationaliteit of inkomen. Daar zijn de meeste Argentijnen bijzonder trots op, hoewel ze toegeven dat niet iedereen altijd meetelt in de samenleving. Desondanks blijft Buenos Aires een magneet voor migranten.

STEDEN

“Steden zijn bepalend voor onze toekomst”, schrijft Ian Golding, professor Globalisering en Ontwikkeling aan de universiteit van Oxford. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden dus het reilen en zeilen in de stad zal uitmaken of we armoede kunnen overwinnen, de klimaatverandering kunnen beperken en pandemieën beheersen.

MILIEUBESCHERMING

De giraffen in Oost-Afrika zijn ernstiger bedreigd dan eerder werd gedacht. Onderzoekers roepen op tot een meer gerichte beschermingsstrategie, want de dieren paren te weinig. Een diepe kloof in het landschap houdt hen van elkaar gescheiden.

WATER

Hoe kunnen we, in het licht van toenemende droogte, overstromingen en de snelle bevolkingsgroei de toegang tot voldoende zuiver water garanderen? Want ook vanuit de landbouw, de industrie en de energiesector is de vraag naar water groeiend. Professor Hydrologie Jim Saiers en hoofddocent en onderzoekswetenschapper Water en Milieuchemie Shimi Anisfeld van de Yale School of the Environment denken na over de toekomst van ons water en geven oplossingen op korte en lange termijn.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo