Terug naar de website
Bron-URL: http://www.ipsnews.be/copyright

Copyright

IPS-Vlaanderen heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op zijn internetsite verstrekte informatie, waaronder uitdrukkelijk mede inbegrepen de artikels en foto's op deze website. Het publicatierecht is voorbehouden voor abonnees.

Niets van de op deze internetsite aangeboden informatie mag zonder de schriftelijke toestemming van IPS-Vlaanderen en zonder de vermelding van de bron worden gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verspreid.