Nieuwsagentschap
BELGIE/ONTWIKKELING

“We kunnen moeilijk anders dan de schuld die we kwijtschelden aan ontwikkelingslanden in rekening brengen als officiële uitgaven voor ontwikkelingshulp”, zo verklaarde de Belgische premier Guy Verhofstadt dinsdag in Brussel bij een bezoek aan de Belgische Technische Coöperatie (BTC). De Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking pleit er in een recent rapport nochtans voor deze “weinig ontwikkelingsrelevante uitgavencategorie” te vervangen door reële middelen op de begroting van DGOS.

ONTWIKKELING

Hulporganisaties moeten transparanter worden en meer doen om misbruik van hulpgeld te voorkomen. Dat is een van de conclusies uit een nieuw VN-onderzoek naar de rol van niet-gouvernementele organisaties bij de hulpverlening aan slachtoffers van de tsunami die Zuid- en Zuidoost-Azië in 2004 trof.

ONTWIKKELING

Arme mensen in ontwikkelingslanden kijken nog altijd in hun stal als ze willen weten hoe rijk ze zijn. Maar er is veel te weinig aandacht voor de gezondheid van dat herkauwende kapitaal, schrijven onderzoekers in het toonaangevende wetenschapstijdschrift Science.

SRI LANKA

"Ik kijk vooruit, niet achteruit ", zegt Mohideen Ajeemal uit het oosten van Sri Lanka. Maar hij is een van de weinige gelukkigen in het noorden en oosten van het eiland. Een simpele vergelijking van overheidscijfers zegt veel: in het zuidelijke district Hambantota, de thuisbasis van president Mahinda Rajapakse, zijn driekwart meer nieuwe huizen gebouwd dan gepland. In Ampara, een district in het oosten, zijn maar 10.800 van de nodige 27.810 huizen voor tsunamislachtoffers af.

ECONOMIE

Dezelfde problemen, maar dan erger, zo zou je de vooruitblik van de Wereldbank op de geglobaliseerde wereld van 2030 kunnen omschrijven. Het goede nieuws is dat ook in ontwikkelingslanden steeds meer mensen tot de middenklasse gaan behoren. Het slechte nieuws is dat ook de kloof tussen arm en rijk groter wordt en dat het milieu meer dan ooit onder druk komt te staan.

CORRUPTIE

De politie is uw vriend, maar die vriendschap moet u vaak kopen. Meer dan de helft van alle Afrikanen en één op drie van alle Latijns-Amerikanen die de voorbije twaalf maanden te maken kregen met de politie, hebben smeergeld betaald. Ook in Europa en Noord-Amerika vinden veel mensen corruptie een groot probleem, besluit Transparency International uit een grootschalige opiniepeiling.

MALAWI/KORT

Malawi verliest in het slechtste geval tot 20 miljoen euro aan een verpleegster die na haar opleiding naar het buitenland vertrekt.

ONTWIKKELING

In 2005 kregen 82 miljoen mensen die moeten rondkomen met minder dan een dollar per dag toegang tot een microkrediet voor een commerciële activiteit. Tegen 2015 wil de microkredietencampagne 175 miljoen mensen op die manier een weg uit de armoede aanbieden. Dat staat in het jaarrapport van de microkredietencampagne naar aanleiding van een conferentie in het Canades Halifax, van 12 tot 15 november.

NAMIBIE

Leerkrachten in de openbare scholen van Namibië kijken massaal uit naar ander werk. Ze verdienen bitter weinig, moeten het vaak zonder lesmateriaal stellen en hebben soms zelfs nauwelijks een dak boven hun hoofd. Een en ander bemoeilijkt de geplande hervorming van het Namibische onderwijs.

LATIJNS-AMERIKA

Het is geen geheim, niet elke cent van de miljoenenstroom aan ontwikkelingshulp komt terecht waar hij zou moeten terechtkomen. Dat geldt ook voor Latijns-Amerika, waar transparantie en controle op de uitgaven sinds een paar jaar hoog op de agenda staan. De aanpak verschilt van land tot land en is niet altijd even succesvol, zo blijkt uit voorbeelden uit Nicaragua, Bolivia en Guatemala.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo