Nieuwsagentschap
VS

Het gerenommeerde Massaschusetts Institute for Technology gaat onderzoeken hoe het komt dat het niet meer zwarte wetenschappers tot professor benoemt. Het initiatief volgt op een hongerstaking van een Afro-Amerikaanse wetenschapper.

CORRUPTIE

Arme mensen blijven het grootste slachtoffer van corruptie door ambtenaren en politici. Tien jaar na het “Inter-Amerikaanse verdrag tegen corruptie” dat door 33 Amerikaanse Staten is aanvaard, hebben strenge wetten nauwelijks beterschap gebracht. Experts pleiten voor “sterke en onafhankelijke instellingen”.

HANDEL

“Chantage”, zo noemen Europese hulporganisaties het dreigement van de Europese Commissie om de invoertarieven voor goederen uit Afrika te verhogen wanneer er tegen 31 december 2007 geen akkoord is over Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s). De Europese Unie zegt dat de afspraken binnen de Wereldhandelsorganisatie haar geen andere keuze laten.

SERVIE

Servië gaat werk maken van betere geestelijke gezondheidszorg voor zijn geplaagde bevolking. De komende tien jaar pompt de regering 11,5 miljoen euro in zeven afgetakelde psychiatrische instellingen. Samen met alternatieve behandelingswijzen moet die investering de Serviërs helpen de Balkanoorlogen, de internationale isolatie en de ruwe overschakeling naar een vrijemarkteconomie te verteren.

BELGIE/ONTWIKKELING

“We kunnen moeilijk anders dan de schuld die we kwijtschelden aan ontwikkelingslanden in rekening brengen als officiële uitgaven voor ontwikkelingshulp”, zo verklaarde de Belgische premier Guy Verhofstadt dinsdag in Brussel bij een bezoek aan de Belgische Technische Coöperatie (BTC). De Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking pleit er in een recent rapport nochtans voor deze “weinig ontwikkelingsrelevante uitgavencategorie” te vervangen door reële middelen op de begroting van DGOS.

VS

De Amerikaanse topbankier Richard Wade Vague is een man met een missie. Hij probeert andere zakenlui in de VS ervan te overtuigen dat de oorlog tegen het terrorisme een totale mislukking is. Vague zegt dat hij ook weet hoe het anders moet.

ONTWIKKELING

Hulporganisaties moeten transparanter worden en meer doen om misbruik van hulpgeld te voorkomen. Dat is een van de conclusies uit een nieuw VN-onderzoek naar de rol van niet-gouvernementele organisaties bij de hulpverlening aan slachtoffers van de tsunami die Zuid- en Zuidoost-Azië in 2004 trof.

ONTWIKKELING

Arme mensen in ontwikkelingslanden kijken nog altijd in hun stal als ze willen weten hoe rijk ze zijn. Maar er is veel te weinig aandacht voor de gezondheid van dat herkauwende kapitaal, schrijven onderzoekers in het toonaangevende wetenschapstijdschrift Science.

SRI LANKA

"Ik kijk vooruit, niet achteruit ", zegt Mohideen Ajeemal uit het oosten van Sri Lanka. Maar hij is een van de weinige gelukkigen in het noorden en oosten van het eiland. Een simpele vergelijking van overheidscijfers zegt veel: in het zuidelijke district Hambantota, de thuisbasis van president Mahinda Rajapakse, zijn driekwart meer nieuwe huizen gebouwd dan gepland. In Ampara, een district in het oosten, zijn maar 10.800 van de nodige 27.810 huizen voor tsunamislachtoffers af.

ECONOMIE

Dezelfde problemen, maar dan erger, zo zou je de vooruitblik van de Wereldbank op de geglobaliseerde wereld van 2030 kunnen omschrijven. Het goede nieuws is dat ook in ontwikkelingslanden steeds meer mensen tot de middenklasse gaan behoren. Het slechte nieuws is dat ook de kloof tussen arm en rijk groter wordt en dat het milieu meer dan ooit onder druk komt te staan.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo