Nieuwsagentschap
ONTWIKKELING

In 2005 kregen 82 miljoen mensen die moeten rondkomen met minder dan een dollar per dag toegang tot een microkrediet voor een commerciële activiteit. Tegen 2015 wil de microkredietencampagne 175 miljoen mensen op die manier een weg uit de armoede aanbieden. Dat staat in het jaarrapport van de microkredietencampagne naar aanleiding van een conferentie in het Canades Halifax, van 12 tot 15 november.

ONTWIKKELING

Alleen de jongeren kunnen ervoor zorgen dat we de Millenniumdoelen voor armoedebestrijding toch nog halen. Dat zei VN-secretaris-generaal Kofi Annan deze week tijdens de Global Youth Leadership Summit van de VN.

ECONOMIE/AFRIKA

Serveer alle schoolkinderen elke dag een kop chocola. Dat is één van de Nigeriaanse recepten om de armoede onder zijn cacaoboeren aan te pakken. Afrika produceert driekwart van alle cacao ter wereld, maar heeft geen greep op de cacaoprijzen. Dat kan veranderen als Afrika zelf meer cacao gaat gebruiken.

ONTWIKKELING

Het aantal hongerlijders in ontwikkelingslanden is tegenover 1990 zo goed als ongewijzigd gebleven, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. In vergelijking met 1996 is hun aantal zelfs met 23 miljoen toegenomen. Omdat honger ook een oorzaak is van armoede, pleit de FAO voor een gerichte aanpak van het hongerprobleem.

AFRIKA

De economische groeicijfers van Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara variëren erg van land tot land, maar sociale indicatoren voor onderwijs en gezondheidszorg laten meestal een positieve trend zien. Heel wat Afrikaanse landen zijn goed op weg om de millenniumdoelstelling om de armoede te halveren tegen 2015 te halen. Dat zegt de Wereldbank in haar overzicht van Afrikaanse Ontwikkelingsindicatoren voor 2006.

HANDEL

Met het beeld van een Afrikaanse boer die stikt in een Europese ui roept de Vlaamse ngo-koepel 11.11.11. dit jaar op tot solidariteit met de boeren in Senegal. Die worden de armoede ingedreven door de invoer van goedkope uien uit Nederland, België en Frankrijk, zo luidt het. Sinds enkele jaren verweert Senegal zich met een seizoensgebonden importstop evenwel opperbest tegen de Europese concurrentie. Het uienverhaal was er een om bij te huilen, maar heeft een happy end.

RWANDA

België verhoogt zijn ontwikkelingshulp aan Rwanda van 25 miljoen euro tot 35 miljoen euro per jaar. Dat is het resultaat van de bilaterale gesprekken die de Belgische en Rwandese regering gisteren (24 oktober). De Vlaamse ontwikkelingskoepel 11.11.11 verwelkomt de bijkomende steun, maar vindt dat de Belgische regering voorlopig niet te ver moet gaan.

ECONOMIE/INDIA

De Indiase regering mikt de komende jaren op een economische groei van 9 tot 10 procent. Analisten achten die duizelingwekkende cijfers haalbaar, maar waarschuwen dat problemen als armoede, werkloosheid en de uitzichtloze situatie van honderden miljoenen boeren daarmee niet zomaar opgelost zullen raken.

ONTWIKKELING/NIGER

Wereldwijd verhongeren 852 miljoen mensen, terwijl een miljard mensen lijdt aan overgewicht. "Er is voedsel genoeg op aarde, maar veel mensen hebben onvoldoende geld om het te kopen", zegt Anuradha Mittal van het Oakland Institute, dat onderzoek deed naar de gevolgen van de vrije markt op voedselzekerheid.

POLITIEK

De Werelddag tegen de Armoede op 17 oktober markeert dit jaar het einde van het VN-decennium van de Strijd tegen de Armoede. De officiële doelstelling - het aantal mensen in extreme armoede halveren tussen 1990 en 2015 - lijkt te worden gehaald. De organisatie ATD Quart Monde pleit ervoor de cijfers aan de kant te schuiven en de armen zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo