Nieuwsagentschap
KLIMAAT

De Ethiopische regio Tigray heeft met een omvangrijk landherstelproject de Gold Future Policy Award 2017 gewonnen voor het beste beleid om verwoestijning en landdegradatie tegen te gaan.

MENSENRECHTEN

Colombia gaat tienduizenden doden uit anonieme graven opgraven en identificeren. Het gaat om vermisten van de pas afgelopen burgeroorlog. Voor de enorme operatie riep Colombia de hulp van Argentinië in.

HARVEY

De catastrofale overstromingen in Houston zijn de meest recente herinnering dat overstromingen dodelijker zijn dan welke andere natuurramp ook in de VS. Maar hoewel kustgemeenten het bouwen in gevoelige zones afremmen, is verder dat van de kust nog vaak een probleem. Harvey toont aan dat ook daar grote overstromingen mogelijk zijn, schrijft Nina Lam, hoogleraar Milieustudies aan de Louisiana State University.

VERVUILING

Ozonvervuiling veroorzaakt veel meer voortijdige overlijdens dan tot nog toe werd aangenomen. Langdurig onderzoek door het Stockholm Environment Institute schat het aantal slachtoffers wereldwijd op een miljoen per jaar, vooral in Azië.

MILIEU

Methaanlekkage bij boorgaten is een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van dit schadelijke broeikasgas in de Noordzee. Dat stellen Duitse onderzoekers. Zowel actieve bronnen als olie- en gasbronnen die niet meer in gebruik zijn, lekken continu kleine hoeveelheden methaan.

BIODIVERSITEIT

De kolonie grijze zeehonden in de Waddenzee doet het beter dan ooit. Onderzoek toont echter aan dat de huidige groei enkel kan worden verklaard doordat zeehonden ook migreren en aan ‘toerisme’ doen.

VERVUILING

In Bangladesh heeft de overheid een plan klaar om de massale vervuiling van drinkwater met arsenicum aan te pakken. Twintig miljoen inwoners drinken van dat water.

HONGER

Slechte voeding kost de Latijns-Amerikaanse landen elk jaar miljarden. In Ecuador gaat het zelfs om meer dan 4 procent van het bruto binnenlands product.

KLIMAATVERANDERING

De premier van Saint Lucia heeft een emotionele oproep gedaan om kleine eilandstaten meer bij te staan in hun strijd tegen de klimaatverandering. “Ik ga op tafel blijven slaan en mijn stem laten horen."

ARMOEDE

De extreme armoede op het Latijns-Amerikaanse platteland daalt nog amper. De VN zoeken naar nieuwe oplossingen.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo