Nieuwsagentschap
ZIMBABWE

Een voormalige stortplaats in Bulawayo maakte plaats voor een moestuin met aquacultuur, en bracht zo inspiratie voor de bredere gemeenschap. Het is een voorbeeld van een geslaagd Green Cities-project waarmee de FAO de levenskwaliteit in kwetsbare steden wil verbeteren en stadslandbouw stimuleren.

ONTBOSSING

Een gebrek aan officiële eigendomspapieren voedt de ontbossing in Oeganda. Door omkoping verkrijgen mensen en bedrijven eigendomstitels, waarna niets hen in de weg staat om het bos te kappen. De overheid wil het probleem aanpakken via de rechtbank, maar waarnemers vinden dat het Oegandese eigendomssysteem op de schop moet.

LANDBOUW

Nederlandse onderzoekers hebben een maisvariant ontdekt die beter bestand is tegen het “heksenkruid” Striga. Zo kunnen ze de oogsten waar miljoenen Afrikanen van afhangen op termijn redden.

BRAZILIAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN

De oprichting van een ministerie van Inheemse Volkeren weerspiegelt de omslag die Luiz Inácio Lula da Silva wil bewerkstelligen in zijn derde ambtstermijn als president van Brazilië. Die begon afgelopen zondag met een duidelijk doel: de schrijnende ongelijkheid in het grootste land van Zuid-Amerika aanpakken. 

OLIEVERVUILING

Het Nederlandse oliebedrijf Shell betaalt 15 miljoen euro schadevergoeding aan Nigeriaanse boeren om de schade door olielekken te vergoeden. Daarmee komt een einde aan een rechtszaak van vijftien jaar.

DIERENWELZIJN

Dat dieren pijn voelen, erkennen we, maar voor insecten maken we een uitzondering. Onderzoek toont echter aan dat ook insecten pijn ervaren, al zijn er verschillen van soort tot soort. “Tijd om insecten mee te nemen in debatten en wetgeving rond dierenwelzijn”, schrijven drie Britse academici.

COP15

Op de COP15-conferentie in Montreal werd een nieuwe routekaart uitgestippeld om het natuurverlies in de wereld te stoppen. Vooral de doelstelling om wereldwijd ten minste 30 procent van het land en de oceaan te beschermen wordt als historisch bestempeld. Maar over de financiering is nog veel onduidelijkheid, en waarnemers zetten ook vraagtekens bij de uitwerking van het akkoord.

BIODIVERSITEIT

Ook tropische wouden die al zijn omgehakt, verdienen nog altijd volop bescherming, stelt onderzoek in Nature. De gebieden blijven opvallend waardevol, en mogen niet zomaar opgegeven worden voor plantages. 

BIODIVERSITEITSTOP

Tijdens de COP15-top over biodiversiteit is een wereldwijd akkoord gesloten om 30 procent van het land en de oceanen van de aarde in stand te houden. In het verdrag worden voor het eerst ook de rechten van inheemse volkeren op hun land erkend.

KLIMAATOPLOSSINGEN

Walvissen blijken een verrassend effectief middel in de strijd tegen de klimaatverandering. De iconische dieren slaan massa’s CO2 op in hun lichaam, die op die manier niet vrijkomt in de atmosfeer. 

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo