Nieuwsagentschap
NIGER

Veetelers in Niger hebben dit jaar 60 tot 80 procent van hun dieren zien sterven. Dat is het gevolg van droogte, maar ook van falende hulpverlening. De boeren en de regering werken aan maatregelen om een herhaling van de stille slachting te voorkomen.

MILIEU

Greenpeace en burgerrechtenorganisatie Avaaz hebben vandaag een miljoen handtekeningen overhandigd aan Europees commissaris voor Volksgezondheid John Dalli. De ondertekenaars van de petitie vragen een moratorium op de teelt van genetische gewijzigde gewassen (ggo’s) in Europa.

MILIEU/PAKISTAN

De Pakistaanse visbestanden lopen zienderogen terug. Dat komt door milieuvervuiling, maar ook doordat er illegaal wordt gevist met veel te fijnmazige netten.

CHINA

Yu Mengxiang, een jonge office manager bij een buitenlandse firma in Beijing, wil geen stadsrechten. Zijn 'hukou', de registratie van zijn huishouden, heeft hij nog in het plattelandsdorpje waar hij vandaan komt, en dat wil hij zo houden ook.

MILIEU/COLOMBIA

Een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect vormen, gek genoeg, winderige koeien. Het methaan dat daarbij vrijkomt is een zeer sterk broeikasgas, maar wetenschappers in Colombia hebben nu ontdekt dat ze het kunnen verminderen door de dieren moerasrolklaver te laten eten.

JORDANIË

Bijna een op tien Jordaanse jongeren lijdt aan chronische ondervoeding, en een derde lijdt aan bloedarmoede. Reden genoeg voor de Jordaanse regering om als eerste land in het Midden-Oosten te experimenteren met spirulina, een "wondersupplement" in schoolvoeding.

EGYPTE

De torenhoge voedselprijzen van de voorbije maanden zijn afgetopt en de verkiezingen van 28 november leiden de aandacht af,  maar toch vrezen experts voor nieuwe sociale onrust in Egypte als levensmiddelen er niet gauw goedkoper worden.

ETHIOPIË

Ethiopië is groen en vol leven in Kafa, 475 kilometer ten zuidwesten van Addis Abeba. Boeren en natuurbeschermers slaagden er de afgelopen tien jaar in de aftakeling van een uniek regenwoud te stoppen. Het woud waar de nu wereldwijd geteelde Arabica-koffie vandaan komt, werd in juni door de Unesco erkend als een biosfeerreservaat.

Regulerende instanties in de Verenigde Staten besluiten deze week of genetisch veranderde zalm wordt goedgekeurd voor menselijke consumptie. Het zou gaan om het eerste transgene dier dat hiervoor wordt goedgekeurd.

BRAZILIË

De Amazonestaat Rondonia, in het noorden van Brazilië, verandert zienderogen. Tot voor kort was het vooral de veeteelt die de bossen er deed verdwijnen, nu maken nieuwe dammen en wegen de regio tot de industriële draaischijf voor het noorden van Zuid-Amerika.

Selecteer een continent
voor meer nieuws

IPS News logo