Terug naar de website
Bron-URL: http://www.ipsnews.be/ips-brussel-en-de-wereld

IPS in Brussel en de wereld

IPS Vlaanderen maakt deel uit van Inter Press Service International Association en bedient de Belgische en Nederlandse markt. IPS Vlaanderen financiert zijn werking met de abonnementsbijdragen van klanten en met programmasteun van de Vlaamse Gemeenschap en 11.11.11. IPS voert ook informatieprojecten uit voor NCDO en DGOS

Raad van BestuurVaste journalisten

Bram Souffreau  (voorzitter) 
Stef Boogaerts
Liesbet Walckiers
Koen Stuyck
Mark Vandommele
John Van Daele
Colette Braeckman
Günther Brants
Hendrik Van Poele

Sigyn Elst
Joren Gettemans
Rudy Pieters


IPS Internationaal is een nieuwsagentschap met een netwerk van 350 journalisten in 150 landen. Het nieuws van IPS wordt wereldwijd verspreid in 22 talen. IPS Internationaal zet ook communicatieprojecten op, stimuleert de opleiding van journalisten en wakkert het debat over internationale communicatie aan. IPS Internationaal heeft regionale centra in Montevideo, Johannesburg, Bangkok, New York en Berlijn. IPS Internationaal wordt geleid door de Uruguayaanse journalist Mario Lubetkin.

IPS Internationaal levert nieuws en achtergrondstukken over gebeurtenissen, trends en evoluties in de landen van het Zuiden en legt zich toe op thema's als duurzame ontwikkeling, de effecten van de globalisering en internationale samenwerking. Alle journalisten van IPS besteden bijzondere aandacht aan de problemen en leefwereld van kwetsbare bevolkingsgroepen, hebben oog voor het genderaspect in hun berichtgeving en kijken naar wat leeft in de civiele samenleving.

Het nieuws van IPS Internationaal verschijnt wereldwijd in meer dan vijfhonderd kranten en tijdschriften met een gezamenlijk bereik van meer dan 100 miljoen lezers. Via overeenkomsten met andere nieuwsagentschappen en andere overnameafspraken gaan de berichten nog eens naar tweeduizend andere gedrukte media. IPS Internationaal fungeert ook als bron voor meer dan duizend radiostations met een gezamenlijk luisterpubliek van 150 miljoen mensen. Op de nieuws- en thematische sites van IPS Internationaal worden per maand meer dan 50 miljoen pagina's aangeklikt. Via partnerschapsovereenkomsten en uitwisselingsakkoorden verschijnt het nieuws ook nog op talrijke andere websites.